ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่

และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง