ชื่อ - นามสกุล :นายธวัชชัย ใจเย็น
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :ครู
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ