ชื่อ - นามสกุล :นายวชิรกรณ์ ใจซื่อ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างพื้นฐาน