ชื่อ - นามสกุล :นายกำธร คำมุข
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน