ชื่อ - นามสกุล :นางปารณีย์ บุญติ่ง
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน