หมวดหมู่ : ข่าวสารและกิจกรรม
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย : activity
อ่าน : 2867
อังคาร ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รองผู้อำนวยการ  คณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

              ด้วยงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กำหนดจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงคุณความดีของครู และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งในปีการศึกษา   ๒๕๕๗  งาน กิจกรรมได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒   มิถุนายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
                  ดังนั้นงานกิจกรรมฯ  จึงเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รองผู้อำนวยการ  คณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้  และขอความร่วมมือ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สวมชุดข้าราชการสีกากี หรือใส่เสื้อแดง เข้าร่วมกิจกรมดังกล่าว