หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
โดย : admin
อ่าน : 2058
พุธ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
พิมพ์ 

               ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ และครูพิเศษสอน จำนวน

๓ อัตรา โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

          ๑.  ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างยนต์         ๑      อัตรา

          ๒.  ยามรักษาการณ์                                  ๑      อัตรา

      โดยกรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันและเวลาในการสอบ

คัดเลือกปรากฏตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้วัทยาลัยฯ

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

 

รายละเอียดคลิก